WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:255 回復:0 發表於 2020-10-17 12:38:04
本主題由 212love 於 7 天前 刪除回復
累計簽到︰2097 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-10-17 12:38:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

正義的子彈 Bullets.of.Justice., 2019.[MKV / 5.80G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 犯罪 恐怖 其它 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
2.png - M& W$ o+ A" u9 `- w6 ?

+ Q' T5 G( A3 w9 e% J( J, z◎译 名 正义的子弹+ z" b* s4 w( h# M. B
◎片 名 Bullets of Justice
, O! f' ?2 x) |- J$ W& S- s◎年 代 2019+ |* w2 J- D9 E! `& Z% _2 E: D
◎产 地 美国/ ^' v9 ?2 \7 t2 E6 X
◎类 别 恐怖 / 犯罪 / 黑色电影
* Z( s7 @0 ]$ C& T$ P- n* B◎语 言 英语
1 W. J) T$ p+ s  `# z0 _◎上映日期 2017-01-13
3 _) U; Q! i  h& K◎IMDb评分 6.2/10 from 83 users
" a, A. r7 K  ^◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt6421398/
( Z% V, T, @5 m/ c, O8 |0 V◎豆瓣评分 /10 from 0 users
* H( V% \0 B  W( E8 n) Q◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26966754/! x3 X2 k5 u8 Z
◎导 演 瓦列·米利夫 Valeri Milev
8 `% b5 v# D) V! L◎编 剧 瓦列·米利夫 Valeri Milev/ K& m! B# H! a  i" @) W: l9 i4 K$ _* I
◎主 演 丹尼·特雷霍 Danny Trejo& }. L  B# l, A# j
( P1 Z+ b/ L& Q! d, \& T
◎标 签 正义的子弹 | 很想看 | 恐怖 | 超刺激 | 惊悚 | 科幻 | 魔幻 | 66
9 X# X, w; F- X/ v
  J' D3 n5 `. t7 _5 M% h◎简 介 3 ?6 h$ |8 A4 t4 A

# G) Y9 G6 `7 w+ u# A  h* Q2 v5 { 在第三次世界大战期间,美国政府发起了一个秘密的项目代号为“陆军培根”,以创造超级士兵近交人与猪。25年后,一种叫做“枪口”已经占据食物链的顶端,吃和人类饲养动物一样。罗布正义是一个前赏金猎人工作的最后一行人类抵抗-一组幸存者躲藏在核掩体深处地下。他的任务是找出枪口上台并消灭他们。# Q- K+ X' t- M
Video
  N7 S1 b/ j9 d8 H5 j( uID : 1
- c, e2 O0 S6 kFormat : AVC1 _. _/ x3 R2 i# h0 y; y
Format/Info : Advanced Video Codec
1 `. P9 N/ w7 T' @Format profile : High@L4* F6 `. O) n6 X  b1 ?) T' j3 Y. q
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
) m0 {+ X* r$ e- p# w" N' n/ Y% wFormat settings, CABAC : Yes' ^8 p" t$ P2 _+ `8 G
Format settings, Reference frames : 4 frames
+ E( S' g' N* ?3 Z) Y- s5 B1 u, OCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC- s- T3 t1 ^. K0 k+ y3 i- W
Duration : 1 h 19 min
. c; X  p% f) u; y) R9 tBit rate mode : Constant) n" u6 \5 ]: K2 e) A
Bit rate : 10 000 kb/s) y: C5 a; w" f& ]( `
Width : 1 920 pixels
( t* O& X: C8 s! k9 J# CHeight : 816 pixels
1 X+ ?' I/ g: k" iDisplay aspect ratio : 2.35:1# c& l( S6 }2 l6 |% V5 e) t* N
Frame rate mode : Constant
. {1 Y4 i! U( ZFrame rate : 24.000 FPS
8 O) D" j8 j" |+ v( r: ^% nColor space : YUV! Z4 W$ Z  Y! ?  y" V
Chroma subsampling : 4:2:0
6 R9 P% q( p# s3 M& z, pBit depth : 8 bits
  R8 x" R$ o8 w- j, R( xScan type : Progressive
) L4 u2 D8 ]5 j. j9 z$ t' tBits/(Pixel*Frame) : 0.266) }7 Z) c: Q% k
Stream size : 5.44 GiB (94%)
# o% Z9 f2 x# n+ W# Z, nDefault : Yes
) ~8 w. D. j( ?1 K6 z! vForced : No% K! D, C' I6 ^% K$ L* U# J
Color range : Limited* d# a6 Q% _& y- R& s8 m" o0 l
Color primaries : BT.709
4 T1 v7 D; w9 C1 sTransfer characteristics : BT.709
$ U  i7 ^. {+ k2 h3 YMatrix coefficients : BT.709
) N7 p/ z! o6 Y
+ o+ `: o) W! m: r  Y; w/ S2 \Audio
' @) U( J, Y/ X  n6 h' ~" D+ IID : 2& s+ D; M6 U) N, n$ H% J: P) |
Format : E-AC-3
6 f+ h" U5 V- v! SFormat/Info : Enhanced AC-3# r4 A3 i9 ?2 ~
Commercial name : Dolby Digital Plus- v5 f8 `/ d# }- r1 G
Codec ID : A_EAC3" f# y) P8 R* c; b; k
Duration : 1 h 19 min) b7 ?! _! V% T
Bit rate mode : Constant7 z9 ^+ f2 F( v5 w" N# h; {
Bit rate : 640 kb/s7 V% T! t9 n# R$ k6 x8 O
Channel(s) : 6 channels
6 Q" r# {' [$ K- {4 s8 H( HChannel layout : L R C LFE Ls Rs
: K, u; i( Q2 V& I0 \% wSampling rate : 48.0 kHz2 n+ z/ L6 H9 |1 g! H8 J
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)  H5 T* Z& j% `6 I- q3 y
Compression mode : Lossy/ a5 ]8 F/ ?5 W# \6 j8 x
Stream size : 363 MiB (6%)9 u6 T8 b+ N# ?7 r4 x5 j0 h
Language : English
! w/ I; w. H  E* ^* l5 |9 P9 `% N) zService kind : Complete Main6 j3 n; \; I9 p2 G0 o1 {7 K
Default : Yes9 G& Y& Q* R2 {
Forced : No3 q% Z7 U# Y% |- {2 l

9 `. h& {0 x: @: s& ~' C# [Text2 e5 x9 A" R! }; V5 M" z" o
ID : 3
) t+ z7 Y9 q$ G- ~6 G5 G& UFormat : UTF-8: l" P5 k& G) p1 j' Y( ?& G
Codec ID : S_TEXT/UTF8
% G, Y1 L" E, `- \4 nCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
. a! B$ Y8 d! {( k+ nDuration : 1 h 19 min
' ^/ L& Z4 c+ u, TBit rate : 26 b/s+ e) a2 G( b9 S$ a8 r  v- `) k
Count of elements : 632
* K$ p/ j. _, |' l7 K; X1 yStream size : 15.6 KiB (0%); O; T" v9 X- U0 T2 F* V
Title : SDH; H, U. x" {# E; c7 Y$ Q
Language : English
4 W( W9 x5 D1 e# P% M( tDefault : No

; `# i" A* U" ]. Y" T' `' t7 S& v/ Z( g
6 b1 E* c: @7 D* m+ @5 y

正義的子彈. MKV.torrent

29.54 KB, 下載次數: 75

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部