WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:113 回復:1 發表於 2020-5-23 10:07:11
本主題由 212love 於 2020-5-25 11:30 解除高亮
累計簽到︰2000 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-5-23 09:44:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

夜班服務員 The.Night.Clerk, 2020.[MKV / 21.66G] [BD-原盘] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 犯罪 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg
/ d) H% _7 n3 T) C5 |2 X
: g0 y* w$ |5 W7 i$ G◎译 名 夜班服务员 / 夜班职员 / 夜间接待员6 j3 N: G& X* }7 @- |
◎片 名 The Night Clerk& Z/ j# P* U) Y& M3 A
◎年 代 2020* ]" b/ x9 [3 Y( `  G7 T8 C
◎产 地 美国4 F8 e% _3 x) G, d+ A* o) ?. P/ L
◎类 别 剧情 / 犯罪9 n* Y7 [; _+ i3 \. w
◎语 言 英语
6 x9 `# N+ Z/ }  ?  c◎上映日期 2020-02-21(美国)
( ~- z/ ^& ~5 X◎IMDb评分 5.2/10 from 2382 users
! [% l: a( j* r8 T. h- Q6 c- R! g◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7979142
; g. H- l( o( Y2 X* v2 G◎豆瓣评分 5.5/10 from 2062 users
  ]! X7 O$ V. a0 m) [1 e◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30142414/
  ]8 G* r& J" a7 j- I) e◎片 长 90分钟
, P- k7 q5 }# W$ w* n◎导 演 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer
! U& i3 n% g) Z◎编 剧 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer& T8 m+ I) u$ G. ~3 V8 n5 W
◎主 演 泰伊·谢里丹 Tye Sheridan2 d5 M% W9 _/ b$ l) ?
   安娜·德·阿玛斯 Ana de Armas
2 Y! z- P* X9 N; o: a/ i  z( C, {$ e   海伦·亨特 Helen Hunt( t5 T  g! O* s! ^% ^
   约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo
7 T- x( N$ D" P6 m   乔纳森·斯卡奇 Johnathon Schaech- J8 y" v- e7 t7 r  v/ A
   雅克·格雷 Jacque Gray  W1 d$ T" P6 o1 {7 ]  \& a0 l) B
   Cindy Perez) O8 v5 g3 s" ?9 |3 m) i/ \+ ~
   D.L. Walker( b  Q. D& v, U: T- v
   Walter Platz
- }7 ]3 k! d% l! n   Pam Eichner& }7 z, F6 b! _, E1 E
   Ischa Bee
$ h, n1 f  e! g$ }4 ^( Q   Stacey Ann Turner: |' N/ `3 j) X& R8 Y8 u$ Z$ C6 @
   Adam Colvin* o! q: U( M" T- t
4 J; D7 ?6 r0 o7 @# y7 [: p+ I& x

, c7 X3 S. l3 \◎标 签 犯罪 | 美国 | 悬疑 | 剧情 | 2020 | 安娜·德·阿玛斯 | 美国电影 | 泰伊·谢里丹
9 _( D" |3 ?1 |% ?8 x1 V) {% m9 \. n5 \8 o0 ?
◎简 介, t! T; A3 L2 }: w, E0 n8 X
9 p" h+ q2 S; U4 S
 患有自闭症的酒店夜班服务员巴特(泰伊·谢里丹饰)为提高社交能力,他利用监控纪录客人一举一动。某天一名女客人被杀害后,警方开始怀疑他。然而杀手还在行动,他既要面对警方又要找到真凶。
" h& |0 r3 ?  }" a$ NDISC INFO:
6 N4 ?4 H, E; N( l& J& u1 E) T$ b( {- x5 w
Disc Title:     The.Night.Clerk.2020.COMPLETE.BLURAY-OCULAR
; Q, l' D* z# M' d2 I: hDisc Size:      23,245,109,464 bytes
- X0 y9 ]& u6 f" Y6 @  SProtection:     AACS
' X2 N5 z) h$ I. D* BExtras:         50Hz Content/ p& M, h1 G, N4 Y  D) D0 S1 k  E: n
BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.8)9 Y  a. M$ ~' s' c( }, I

+ \, K( ]! \6 h! k" C! [- A# ^PLAYLIST REPORT:
1 b0 D% r4 H1 }; @! d# R' \4 q, F2 B( e& X" R* G: o; Y
Name:                   00000.MPLS  + f$ n' m9 ^. r2 [; \1 v+ _
Length:                 1:30:12.407 (h:m:s.ms)
  N" T+ \# F, ^; |7 l5 `Size:                   23,117,924,352 bytes
' B) q3 w4 W( y+ M1 o" gTotal Bitrate:          34.17 Mbps, Q( [, F7 R- s3 w% |

# P* _$ a( Z8 P, |$ |3 s% {VIDEO:0 F( ]; E7 ^8 H

4 E9 M% [) T- a# Y) TCodec                   Bitrate             Description    & {. T3 w1 b% j% D$ ]
-----                   -------             -----------   
$ X, x+ x( t: Q5 ?. y0 SMPEG-4 AVC Video        28982 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1% z7 t5 ]- g$ G+ ]3 Z
2 ^8 i2 e) T, E: D8 N- [
AUDIO:
, S) j% S: \- Q' c& I2 t' ~
! @# I+ \/ p6 E4 M0 M' ^( mCodec                           Language        Bitrate         Description    * n3 z5 p. q+ t( s. l* O% n+ E- r) f
-----                           --------        -------         -----------    / {' M7 o( y' q3 u
LPCM Audio                      English         1536 kbps       2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit: N1 m% U/ }: G
DTS-HD Master Audio             English         1678 kbps       5.1 / 48 kHz / 1678 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
( Z4 U. C6 M: A9 i8 B
) I& p( t4 }* H, VSUBTITLES:
9 {  p5 c: G1 m3 o/ A) j, X
  X7 W- V2 k0 f8 s7 L$ NCodec                           Language        Bitrate         Description   
; s( I7 p! Q8 @1 z# u4 L-----                           --------        -------         -----------    ( J  B7 b# D3 P
Presentation Graphics           English         25.146 kbps
' U6 c6 B/ q: N) o

+ l  N* q5 L0 k% }0 R6 P5 d9 ~3 J
# Q9 f" F% D) L' @3 ]- ~

夜班服務員. MKV.torrent

57.28 KB, 下載次數: 19

累計簽到︰523 天
連續簽到︰9 天
發表於 2020-5-23 10:07:11 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部