WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:187 回復:1 發表於 2020-10-18 07:28:57
本主題由 212love 於 7 天前 刪除回復
累計簽到︰2097 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-10-17 12:44:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

停屍房收藏/殡仪馆收藏 The.Mortuary.Collection, 2019.[MKV / 6.19G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
2.png
5 v0 q7 b  V) X  y' A1 C+ Q% z- J$ m% e9 n; x
◎译 名 停尸房收藏/殡仪馆收藏
: r2 V+ q* t' X. z6 p◎片 名 The Mortuary Collection+ _8 J3 o9 ?1 M
◎年 代 2019
+ k+ W; f  O( S7 U$ B0 |◎产 地 美国
6 p. W9 e3 d& `◎类 别 恐怖
% a2 e/ |, Q8 X2 o* ?) A: Y0 X◎语 言 英语
3 a1 N; s" P1 ?( b◎上映日期 2019-09-21(奇幻影展) / 2020-10-15(美国)4 V) k  a( Q6 U# u9 p. |) {5 E, A" O
◎IMDb评分 6.8/10 from 265 users
/ o0 C" L7 V# t1 T: Z, E◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7781432/
0 {& x0 ?( t* X. o◎豆瓣评分 /10 from 0 users& f4 R( D. C; X% `3 [, a  j
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30257386/3 f/ f& k) n, Q7 s/ {: f& Y
◎片 长 108分钟  G: k; y! m/ J
◎导 演 瑞恩·斯宾德尔 Ryan Spindell! i7 B1 N. J- n2 L+ G
◎编 剧 瑞恩·斯宾德尔 Ryan Spindell2 N4 e1 f8 g6 E% x1 P
◎主 演 凯特琳·卡斯特 Caitlin Custer
+ }& u$ Z! J* I# y6 Z+ E/ V   克里斯汀·基默 Christine Kilmer; d9 q! U/ o' m. T% n2 V/ P" ~
   雅各布·艾洛蒂 Jacob Elordi5 A/ `; {. [2 v9 Z
   艾玛·霍瓦特 Ema Horvath* D/ G/ J1 A- d9 y) m4 t; }
   珍妮弗·厄文 Jennifer Irwin
$ {# H' g+ h- e# Y  u   詹姆斯·巴克曼 James Bachman5 S. r2 H8 c( c; q
   巴拉克·哈德利 Barak Hardley
1 W" G- r' ?' Q+ G   莎拉·海伊 Sarah Hay
: L3 p6 s2 P- A. R! Y- |   迈克·C·尼尔森 Mike C. Nelson
" v8 @) k7 g( U+ z7 V: w: c- P7 X   汤姆·伍德鲁夫 Tom Woodruff Jr.
# i9 n) J9 f9 H/ ]% \. b: g   伊登·坎贝尔 Eden Campbell2 c4 W( ^3 f' F4 t  p" x/ K! I- ~) ~
   迈克尔·鲍 Michael Bow6 J8 ]6 p: G' m

0 V5 p) w' o  S+ A6 U5 v◎标 签 恐怖 | 惊悚 | 美国 | 灵异 | 奇幻 | 美国电影 | 2019 | 魔幻
- d7 h- }  O# B+ U0 ]# m' i( h
8 n: Y7 E: B  j2 x! u3 Y0 v◎简 介
: c" x7 ]+ n- v% X; f
+ N' q& w: T5 ^# f, L5 d6 f 讲述少女走进一间古老的停尸房,管理员老人有很多跟尸体和死亡有关的收藏,他带女孩回顾1950-1980年代四起死亡的秘密,曾经和现在,可怕的事发生……0 z) W* x5 j, [; ^' s; t
Video
0 b+ q: F8 g4 W) z# _ID : 1
6 f. ?  t/ h8 @, Z1 OFormat : AVC, ]* W4 Y9 C% `3 o' a# ]4 J
Format/Info : Advanced Video Codec
  f+ N# l2 e3 W: \Format profile : High@L44 ^# O8 m9 r' G  K) J$ G
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
$ T1 F$ h4 {3 ?Format settings, CABAC : Yes8 z  @2 L( }6 O/ f4 f/ ]4 T
Format settings, Reference frames : 4 frames
, i9 @( j+ {' d: Y$ S& [Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC- s% n' E- p" \. a
Duration : 1 h 50 min, w6 f6 ?0 A2 S- {& z1 l
Bit rate mode : Constant
7 f: N& n0 K" a0 V4 vBit rate : 7 762 kb/s6 V+ u* Y8 D. y& q2 `
Nominal bit rate : 10 000 kb/s4 A4 v/ n( v" U/ H4 d# V7 ?
Width : 1 920 pixels/ A, a" d: G( Z" H! R% Q" Q
Height : 1 080 pixels
  Q3 A! w/ {- q5 t+ i' c, `8 C0 CDisplay aspect ratio : 16:9  m, H1 R! A5 [( O& g% e
Frame rate mode : Constant. [) H1 u. k( {/ x: w- e
Frame rate : 24.000 FPS5 D( b( J: R( f( n% _
Color space : YUV. }: J6 y( j* L8 Z0 x2 H6 M
Chroma subsampling : 4:2:0& d. D) e- a. R8 L- G
Bit depth : 8 bits
) O6 j, H% o  bScan type : Progressive( j8 o9 o) E4 z. a! a
Bits/(Pixel*Frame) : 0.156
; a" F# w4 [9 n; u6 i5 t2 aStream size : 6.01 GiB (97%)! _, _; [$ F/ i& [) Z% {, r" a# v
Default : Yes
) L7 `  u. X. w/ DForced : No3 d' ?2 \) F' X( }# i, i
Color range : Limited/ i8 ^* ~) E) Z5 Z
Color primaries : BT.709
# I* g8 L* g+ k( FTransfer characteristics : BT.709
" T* R& e. f1 m+ d4 @6 eMatrix coefficients : BT.709
( x" l& ^1 H$ B  l7 ~3 k' u
2 Z4 [' h3 ~0 U' pAudio
$ i% x+ W  A' JID : 23 T! E$ m& ^: x$ {
Format : E-AC-31 \. }5 Q: k% K! m" r
Format/Info : Enhanced AC-3( d7 ]' h0 V9 g/ I9 y/ R6 O
Commercial name : Dolby Digital Plus
+ |; c5 n+ L' ?# X9 K. KCodec ID : A_EAC31 n; a5 |! M; k2 d# s: g
Duration : 1 h 50 min
3 d+ U, C/ s% f/ w( oBit rate mode : Constant
! I6 ^" K) M+ [: M- L7 k% JBit rate : 224 kb/s
( ~5 U& F* s" b( NChannel(s) : 2 channels' \5 q& o( m% k' n, R! `/ ?
Channel layout : L R6 {0 q9 P0 j# H6 }* u
Sampling rate : 48.0 kHz( v: W+ W0 W" J  C1 b- N# `
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
# T3 S- @, x/ H/ e% Z# Q2 F% N- \8 @Compression mode : Lossy
4 g% S8 w1 e$ G* aStream size : 178 MiB (3%)
8 y7 j( `) G, {/ e7 MLanguage : English
" z1 N$ T6 M+ f: {! M: w8 {, dService kind : Complete Main# i2 S6 X, _/ \0 p
Default : Yes
+ [2 k5 |; n5 A6 lForced : No
9 {$ T" z3 ~3 j2 a) N! C0 @) N; ]( M3 S. h- J+ K- G7 M
Text
1 S# w& s# k( T: ^- ?ID : 3
6 i( J  C/ L" l; s' v8 m. nFormat : UTF-8
( `0 n& z  n9 F0 F, w" g/ lCodec ID : S_TEXT/UTF8
& e) z0 j; N4 W: J$ ~* Y' WCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 k/ A2 O1 K1 J
Duration : 1 h 50 min+ Q( g- s$ _3 x! W/ K4 M) \5 w
Bit rate : 38 b/s% R  m' A2 Y# j* l
Count of elements : 1382
! }/ k7 n- D# F4 |+ d, s5 |- ]$ l  dStream size : 31.4 KiB (0%)
, a) y$ Z- f+ e8 F: DTitle : SDH2 X/ W9 k4 j( ?" I$ F$ X
Language : English
! B: o; ^% ~7 e9 D. P+ l6 GDefault : No
0 w6 z) q7 ^# G' Q6 }Forced : No
; i2 n  t) y; I) R" }/ X* V7 Q

& u1 j1 k' o, ^: G: ~6 |9 k; f( a; ^/ F/ W0 `

停屍房收藏. MKV.torrent

31.48 KB, 下載次數: 40

累計簽到︰1 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-10-18 07:28:57 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
中文字幕
0 y$ ~! a. Y; ?1 Z8 D/ R3 Z5 d$ m 停尸房收藏.The.Mortuary.Collection.2019.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-NTG.ass (130.24 KB, 下載次數: 5)

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部